Alabama

Alabama er den første vinterrapssort der introduceres med xLGrow. Sorter med xLGrow har en meget hurtig og kraftig vækstform, der i etableringsfasen giver suveræn konkurrenceevne over for ukrudt samt bedre modstandskraft overfor bid af jordlopper. Sorter med xLGrow har, trods deres kraftige vækstform, ikke tendens til at strække sig i efteråret, hvilket er med til at sikre en god overvintring.

Med forbuddet mod effektive bejdsemidler mod skadedyr er det blevet endnu vigtigere, at rapsen kan vokse hurtigt til i efteråret! I vinterraps skabes ca. 80% af udbyttepotentialet om efteråret. En veludviklet vinterraps sakl have 8 blade, have 8 mm tyk rod, og stikke min. 16 cm ned i jorden inden vinter.

  • Meget højt udbytte i 2014
  • Højt olieindhold
  • Meget tidlig ensartet modning
  • Skulpeopspringsresistens
  • God sygdomsresistens
  • God standfasthed
  • Til normal og sen såning
  • Lavt glucosinolatindhold

Klik og se datablad